Arhivi avtorjev: Urška Valenčič

Tečaj plavanja v termah Snovik

Lep pozdrav iz Snovika.

Komentarji so izklopljeni za Tečaj plavanja v termah Snovik

Uvrščeno v NOVO

Gradiva za šolsko leto 2022/2023

Spoštovani starši!

Šola omogoča vsem učencem OŠ Jelšane brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, ki je del šolske knjižnice. Prav tako je brezplačen učni komplet za 1., 2. in 3. razred (financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), ki ga ob začetku šolskega leta učenci prejmejo v šoli. Za delovne zvezke (4.‒9. razred) in potrebščine poskrbite sami.

Ob pričetku novega šolskega leta bo učenec komplet učbenikov prejel v šoli, ob koncu pa ga bo zopet vrnil. Učenci so dolžni z učbeniki skrbno ravnati, saj so namenjeni večletni uporabi. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali poškodovan, ste zanj dolžni plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (UL RS, št. 12/20).

Če izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada ne bi želeli, to sporočite na e-naslov upravljavke učbeniškega sklada (brigita.basa@gmail.com) do 19. 6. 2022. 

Seznam učbenikov

Seznam delovnih zvezkov

Seznam potrebščin

Komentarji so izklopljeni za Gradiva za šolsko leto 2022/2023

Uvrščeno v NOVO

Nemščina na naši šoli

Na OŠ Jelšane se učenci v okviru izbirnega predmeta nemščine učijo že drugo leto.
Pouk poteka dve uri na teden. Pri pouku smo aktivni, vedno se kaj novega naučimo in kaj lepega ustvarimo.
Letos smo sodelovali v akciji Goethe-Instituta Ljubljana. Pridružili smo se projektu »Ostern ist schöner mit dir« oz. »Velika noč je lepša s tabo« in izdelovali velikonočne voščilnice. Učenci so se zelo potrudili, saj so voščilnice potovale v Avstrijo in Nemčijo, da bi z njimi razveselili starostnike v domovih upokojencev. Poleg voščila v nemščini, so učenci zapisali tudi nekaj o sebi.
Goethe Institut nam je v zameno poslal majhna presenečenja.
V akciji je poleg naše šole sodelovalo še 48 slovenskih osnovnih in srednjih šol. Vsi skupaj smo naredili kar 1495 voščilnic, ki so že prispele v različne domove za bolne in ostarele v Avstriji in Nemčiji.

Nadaljuj z branjem

Komentarji so izklopljeni za Nemščina na naši šoli

Uvrščeno v NOVO

Ponedeljek, 7. 2. 2022, pouka prost dan

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je v skladu s šolskim koledarjem za šolsko leto 2021/2022 v ponedeljek, 7. 2. 2022, pouka prost dan.

OŠ Jelšane

Komentarji so izklopljeni za Ponedeljek, 7. 2. 2022, pouka prost dan

Uvrščeno v NOVO

Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred bo potekal 10.2.2022.  

Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, na dom prejmejo vabilo za vpis. Za šolsko leto 2022-2023 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni leta 2016.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.
  • Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu.

Vloga je v priponki.

Ugotavljanje pripravljenosti/odložitev šolanja

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oz. učitelj  (vloga v priponki).

Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 040 579 929 (Anja Valenčić Štembergar, šolska svetovalna delavka), vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

Vloga za vpis v 1. razred

Obvestilo o prepisu na drugo šolo

Vloga za odloženo šolanje

Komentarji so izklopljeni za Vpis v 1. razred

Uvrščeno v NOVO