NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Ob koncu 2. in 3. VIO se znanje za vse učence preverja z obveznim nacionalnim preverjanjem znanja. Ob koncu 6. razreda se opravlja preverjanje iz matematike, slovenščine in angleščine, ob koncu 9. razreda pa iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta, ki ga v septembru določi minister. Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev.

V obvestilo o dosežkih pri NPZ, ki je priloga k spričevalu, se vpišejo dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu 6. oz. 9. razreda.

 

Koledar NPZ

četrtek, 4. 5. 2023 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
ponedeljek, 8. 5. 2023 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
sreda, 10. 5. 2023 NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred

(Skupno 717 obiskov, današnjih obiskov 1)