INTERESNE DEJAVNOSTI

Dejavnost                                     MENTOR

Bralno ustvarjalni krožek          K. J. Šajn

Spretni prstki                                J. Frol

Glasbeno-dramska skupina       R. Kompan, K. J. Šajn

Računanje je igra                         R. Kompan, K. J. Šajn

Cici vesela šola                              J. Frol, K. J. Šajn, R. Kompan

Eko bralna značka                       R. Kompan

Bralna značka                               R. Kompan

Angleška bralna značka             N. Stock, A. Čeligoj

Otroški pevski zbor                     J. Frol

Orffov ansambel                         N. Pirih

Mladinski pevski zbor                M. Grujić

Dramska skupina                        J. Raspor

Novinarski krožek                      N. Pirih

Vesela šola                                    M. Šajn

Zgodovinski krožek                    M. Šajn

Krožek zdrave šole                     K. J. Šajn, A. Stegu

Vrtnarsko – sadjarski krožek     J. Frol

Prometno – tehnični krožek      J. Knafelc

Kolesarski izpit                            U. Valenčič

Planinski krožek                          J. Knafelc

Ekošola kot način življenja       R. Kompan

Športni krožek-mali rokomet   D. Čeranič

Športni krožek – gimnastika     D. Čeranič

Košarkarski krožek*                   zunanji sodelavec

Nogometni krožek*                   zunanji sodelavec

*-zunanji sodelavci

(Skupno 562 obiskov, današnjih obiskov 1)