ZAPOSLENI

Pedagoški delavci:

1. Karmen J. Šajn, učiteljica v oddelku 3. r., razredničarka

2. Jasmina Frol, učiteljica v oddelku 1. in 2 . r., razredničarka

3. Romana Kompan, učiteljica v oddelku 4. in 5. r., razredničarka

4. Nives Pirih, učiteljica GUM od 1. do 9. r.,  ID Orff

5. Nikolaja Stock, učiteljica SLO- 8. in 9. r; TJA – od 6. do 9. r.,

6. Martina Šajn, učiteljica GEO, ZGO, DKE od 6. -9. r., OPB, razredničarka 8. in 9. razred,

7. Urška Valenčič, učiteljica MAT od 6. do 9.r., IP UBE in ROM, razredničarka 6. in 7. razred,  računalnikar-organizator inform. dejav

8. Jožef Knafelc, učitelj LUM 4. – 9. r.,   IP Likovno snovanje, OPB ,

9. Andreja Stegu, NAR – 6., 7. r., KEM, BIO – 8., 9.r., GOS, organizatorka šolske prehrane, nadomešča Nina Kalc

10. Dejan Čeranič, učitelj ŠPO 4. – 9. r, IP Šport za sprositev in Izbrani šport,

11. Ana Čeligoj, učiteljica TJA 2. – 5. r, druga strokovna delavka v 1. razredu

12. Andreja Batista Zeljkovič učiteljica IP – nemščina

13. Martina Katern Tomažič, vzgojiteljica

14. Ariana Potočnik, pomočnica vzgojiteljice

15. Monika Baša, pomočnica vzgojiteljice

16. Mileta Grujić, pedagoški vodja in poslovodja – ravnatelj,

17. Brigita Baša Boštjančič – knjižničarka

18. Janja Raspor, učiteljica SLO 6. in 7. razred, ID dramski krožek

19. Anja Štembergar Valenčić, svetovalna delavka

Petra Valenčič, učiteljica FIZ v 8. in 9. r. – dopolnjevanje učne obveznosti

Marijana Fidel, učiteljica TIT– dopolnjevanje učne obveznosti

Administrativno-tehnični delavci:

20. Igor Brozina, hišnik in čistilec

21. Urška Mlakar, čistilka

22. Jožica Majdič, računovodsko-administrativna dela, nadomešča Mojca Majdič

23. Blanka Slak, kuharica in čistilka, nadomešča Tamara Česnik

24. Marina Šuštar, kuharica

(Skupno 4.244 obiskov, današnjih obiskov 1)