Mreža šol Parka Škocjanske jame

Mentorici: Martina Šajn in Romana Kompan

V letošnjem  letu bomo sodelovali s  Parkom Škocjanske jame v njihovem mednarodnem projektnem delu, v povezavi s šolami ob reki Reki (od izvira do izliva) in Notranjskim ekološkim centrom.  Park Škocjanske jame organizira permanentno izobraževanje učencev in njihovih mentoric.

Cilji:

–              dvig ozaveščenosti učencev in širše javnosti na temo UNESCO programa Človek in biosfera ter biosfernega območja Kras,

–              spoznavanje pomena globalnih ciljev združenih narodov za trajnostni razvoj in seznanjanje širše javnosti,

–              pridobivanje in predstavitev novih znanj v okviru sodelovanja v projektih Parka Škocjanske jame,

–              spoznavanje ekosistemov zavarovanih območij v Sloveniji,

razvoj kritičnega razmišljanja, spodbujanje raziskovalnega in sistemskega pristopa k razreševanju problemov.

Načrtovane aktivnosti za šolsko leto 2023/2024

1.            Seminar za mentorice

Tema: zmanjševanje porabe (obisk centra ponovne uporabe)

Datum: 2. 9. 2023

2.            Kongres mladih raziskovalcev

Tema: zmanjševanje porabe.

Datum: 9. maj 2024 (četrtek)

3.            Raziskovalna naloga 8. marec

Tema: Izseljenci

Predviden datum: 8. marec 2024 (petek)

Pomembno:

4.            Ura pravljic

Za prvošolce, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 sodelovali pri raziskovalni nalogi, bo zadnji petek v

septembru organizirana ura pravljic v Škocjanskih jamah.

5.            Obisk Parka Škocjanske jame (5. do 9. razred)

(Skupno 170 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost