Svetovalna služba

Izvaja se v določenem obsegu, ki ga opravlja svetovalni delavec.

V šolskem letu 2022/2023 šolsko svetovalno delo opravlja Teja Iskra.

V tem šolskem letu bomo dajali temeljni poudarek našega dela preventivi nasilja in reševanju vzgojne problematike.
Poleg tega se bomo ukvarjali tudi z vpisom šolskih novincev, vpisom v srednjo šolo in svetovanjem pri izbiri poklica, odkrivanjem in delom z nadarjenimi učenci, subvencionirano prehrano, letovanjem učencev, koordinacijo izbirnih predmetov in nivojskega pouka, planirali in aktivno sodelovali na roditeljskih sestankih s tematskimi vsebinami, učencem pomagali pri izbiri ustreznih metod in tehnik učenja ter jim nudili dodatno strokovno pomoč.
Pomoč bomo nudili tudi vsem učencem s socialno in psihološko problematiko.

Temeljna funkcija našega dela bo pomoč in podpora učencem in staršem s ciljem, da se vsakokrat znova zagotovi optimalne pogoje za napredovanje učencem v razvoju in učenju.

(Skupno 769 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost