ZDRAVA ŠOLA

Slovenska mreža zdravih šol je mednarodni projekt Evropske mreže zdravih šol, v katerega se je Slovenija priključila leta 1993. Šole, vključene v mrežo zdravih šol, se po svojih možnostih trudijo izboljševati telesno, duševno in socialno zdravje učencev, učiteljev in staršev. Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja.

Naša šola se je priključila v Slovensko mrežo zdravih šol leta 2011. V okviru tega projekta na šoli izvajamo različne dejavnosti, s pomočjo katerih spodbujamo zdrav način življenja, skrbimo za zdravo prehrano in kvalitetne medsebojne odnose.

Šole, ki smo vključene v projekt smo se zavezale, da si bomo prizadevale izpolnjevati 12 temeljnih ciljev:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učenci ter učitelji in med seboj.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podpirali zdravje in blaginjo učencev ter vseh zaposlenih v šoli.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učenem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, katere nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprl pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
(Skupno 471 obiskov, današnjih obiskov 1)