Nadarjeni učenci

Program osnovne šole vključuje tudi posebno skrb za nadarjene učence (Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci ter njegova operacionalizacija). Nadarjeni učenci imajo pravico do ustreznih izobraževalnih možnosti, ki bodo izzivalno in stimulativno naravnane ter bodo optimalno razvijale njihove potenciale. 

Odkrivanje nadarjenih poteka na naši šoli v 5. razredu in vključuje:

  • EVIDENTIRANJE širši izbor učencev, ki bi lahko bili nadarjeni;
  • IDENTIFIKACIJO poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev, ki vključuje oceno učitelja (ocenjevalne lestvice: ustvarjalno, voditeljsko, telesno-gibalno, tehnično, glasbeno, likovno, literarno in dramsko področje), test ustvarjalnosti in test sposobnosti.  

Za nadarjenega je spoznan tisti, ki preseže mejo 90 percentilov na najmanj enem področju ocenjevalne lestvice, na testu sposobnosti ali na testu ustvarjalnosti.

  • SEZNANITEV STARŠEV z rezultati seznanimo učence in starše, se z njimi pogovorimo o področjih nadarjenosti in pripravimo individualiziran program (INDEP).

Nadarjeni učenci se lahko vključujejo v različne šolske in zunajšolske dejavnosti glede na njihova močna področja, interese, želje in možnosti.

V šoli bomo izvajali naslednje oblike dela z nadarjenimi učenci: dodatni pouk, raziskovalne naloge, različni projekti, ter nadarjene učence spodbujali, da se udeležijo različnih delavnic, taborov in počitniških šol. Nadarjeni učenci se bodo udeleževali tudi različnih tekmovanj na različnih področjih. Glede na odziv in želje učencev bomo organizirali, znotraj šole, obogatitvene programe in delavnice. Nadarjene otroke se spodbuja k prostovoljstvu in pomoči učno šibkejšim in mlajšim učencem. Organizira se ogled razstave in sodelovanje na likovnih natečajih. Ustvarjalne delavnice za razvijanje medsebojnega sodelovanja učencev in razvijanje ustvarjalnosti na različnih področjih. Priprava učencev za nastope na prireditvah v šoli in izven nje.

(Skupno 470 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost