EKO ŠOLA

Delovanje ekošole na OŠ Jelšane

Osnovna šola Jelšane sodi v družino ekošol, katerih cilj je ozaveščanje učencev o pomembnosti pozitivnega odnosa do vsega, kar je naravno in neokrnjeno, sem sodi jasen odnos do vplivov človekovih aktivnosti v okolju in poskusov reševanja problemov, ki so že nastali.

Po vsebini lahko naše delovanje razdelimo na dva dela:

– vzgojno-izobraževalni del

– dejavnosti šole kot ekošole.

V sklopu vzgojno-izobraževalnega dela namenjamo posebno pozornost vodam, odpadkom, energiji, varovanju in skrbi zdravja in izboljšanju medsebojnih odnosov. V drugi del ekoprograma šole uvrščamo dejavnosti, s katerimi skušamo izboljšati okolje: zbiramo odpadni papir, tonerje in kartuše, zamaške, baterije, ločeno zbiramo odpadke, pet let pa smo na šoli imeli zeleno stražo, v katero so bili vključeni vsi učenci.

V tem času, kar delujemo kot ekošola, smo izpeljali številne zanimive dejavnosti na razredni in predmetni stopnji ter vrtcu. Marsikdo se nas spominja z ljubljanskega sejma Narava-zdravje in ekosejma Celje, kjer smo bili redni in prepoznavni razstavljavci.

V vseh teh letih so na naši šoli potekale številne akcije in dejavnosti:

 • ekološko ozaveščanje učencev, staršev in krajanov (srečanja, zgibanke),
 • urejanje zelenic ob šoli in vrtcu ter skrb za lepše okolje,
 • ločeno zbiranje odpadkov, vsakoletni zbiralni akciji starega papirja in v zadnjih osmih letih celoletno zbiranje odpadnih tonerjev in kartuš, baterij ter plastičnih zamaškov,
 • izdelovanje predmetov iz odpadnega materiala,
 • izdelava in postavitev ptičjih krmilnic in krmljenje ptic v zimskih mesecih,
 • izpeljava natečaja za ekoznak,
 • varčevanje z elektriko, vodo, papirjem,
 • popis črnih odlagališč v našem šolskem okolišu,
 • sodelovanje na ekosejmih,
 • vsakoletno sodelovanje na ekokvizu,
 • sodelovanje na natečajih in projektih: Lepše okolje – lepša Evropa, Dan sonca, Dan vode, Svetovni dan mokrišč, likovni natečaj »Prednovoletni čas«. SLO PAK – kaj naj izdelamo iz recikliranega papirja, projekt »Po Kekčevih stopinjah do znanja«, projekt »Moja reka si«, natečaj EKO-PAKET, projekt Revščina …,
 • celoletno sodelovanje pri projektu ekobranje za ekoživljenje,
 • srečanje starostnikov,
 • že tradicionalno medgeneracijsko druženje »Dan druženja in gibanja vseh generacij Šport-špas,
 • saditev dreves ob prvem pomladnem dnevu,
 • vsakoletni UNICEF-ov projekt vrtca »Punčka iz cunj« – izdelaj punčko in reši eno otroško življenje,
 • dobrodelne akcije Pismo srca, Miklavžev sejem, pomoč prizadetim, zbiranje šolskih potrebščin in igrač, sodelovanje z Rdečim križom Slovenije in Karitasom,
 • ureditev ekokotička na šoli ter urejanje panojev,
 • obeležitev pomembnih dnevov: dan človekovih pravic, dan mokrišč, dan vode …,
 • povezovanje s hrvaškimi ekošolami.

Čas, v katerem živimo, nas zavezuje za delo še naprej.  Naš cilj je bil vedno medsebojno spoštovanje ter ekosožitje z okoljem in naravo. Tudi v bodoče se bomo trudili uresničevati ta cilj in naloge, ki si jih bomo zastavili v vsakoletnem ekoakcijskem načrtu.

Eko kordinatorica: Romana Kompan

 

 

 

 

(Skupno 1.044 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost