Svet staršev

Svet staršev je organ šole, ki je oblikovan za uresničevanje organiziranega uresničevanja interesa staršev učencev šole.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak razred (brez oddelkov OPB, varstvenih oddelkov ipd.) po enega predstavnika. V svetu staršev je tudi predstavnik staršev vrtca.

Starši predstavnika razreda izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Predstavniki staršev so:

Matjaž Vičič, VVE

Aleksandra Frol 1. in 2.  razred

Helena Brožič 3. razred

Jasmina Šlosar 4. in 5.  razred

Romina Prar Surina 6. in 7. razred

Martina Iskra 8. in 9. razred

Predsednica sveta staršev je ga. Aleksandra Frol, namestnica pa ga. Martina Iskra.

(Skupno 563 obiskov, današnjih obiskov 1)