SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

Subvencioniranje šole v naravi je namenjeno učencem oz. staršem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.
Za subvencijo zaprosite starši oz. zakoniti skrbniki tako, da izpolnite vlogo in jo skupaj z dokazili oddate v šolski svetovalni službi še pred pričetkom izvedbe šole v naravi.
Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva »Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi«.
O upravičenosti učenca do subvencije in višini subvencije šole v naravi odloči ravnateljica na podlagi pisnega mnenja šolske svetovalne službe. O odločitvi šola starše pisno obvesti.

POSTOPEK

Vlogo za dodelitev za subvencioniranje šole v naravi vložijo starši ali zakoniti zastopnik učenca pri šolski svetovalni službi.

Ravnateljica na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje in predloga šolske svetovalne službe oceni vlogo staršev, uskladi potrebe šole na nivoju občine ter odloči o upravičenosti učenca do višine subvencioniranja šole v naravi.

Šola starše o odločitvi pisno obvesti.

Na odločitev je možna pisna pritožba v roku 8 (osmih) dneh po prejemu odločbe.

(Skupno 390 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost