NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Ob koncu 2. in 3. VIO se znanje za vse učencev preverja z obveznim nacionalnim preverjanjem znanja. Ob koncu 6. razreda se opravlja preverjanje iz matematike, slovenščine in angleščine, ob koncu 9. razreda pa iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta, ki ga v septembru določi minister. Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev.

V obvestilo o dosežkih pri NPZ, ki je priloga spričevala, se vpišejo dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu 6. oz. 9. razreda.

7. 5. – torekNPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
9. 5. – četrtekNPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. 5. – ponedeljekNPZ iz tretjega predmeta za 9. razred, NPZ iz tujega jezika za 6. razred
(Skupno 960 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost