PREDSTAVITEV

Šolska knjižnica deluje v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa Osnovne šole Jelšane. Namenjena je izposoji knjig in drugega učnega gradiva za učence in učitelje. Knjižnica nudi leposlovno kot tudi strokovno literaturo za mladino in odrasle iz družboslovnega in naravoslovnega področja ter pedagogike ter didaktike. Šolska knjižnica skrbi, da so učenci ter pedagoški in drugi strokovni delavci seznanjeni s knjižnimi in drugimi novostmi.
V okviru knjižnično informacijskih znanj, ki potekajo po letnem načrtu, se učenci postopno navajajo in usposabljajo za vseživljenjsko učenje, pridobivajo znanje na različnih področjih, učijo se kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja, izražanja čustev, misli in zaznav. Učenci se navajajo na informacijsko pismenost s sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri. Med cilje knjižnično informacijskih znanj se uvrščajo tudi vzpostavitev pozitivnega odnosa do knjižnice, vzgoja za knjige in motivacija za branje.
Knjižnica je vključena v projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, v okviru katerega slovenske šolske in splošne knjižnice podpirajo razvoj bralne kulture na različnih starostnih stopnjah. Vključuje se tudi v Mega kviz, slovenski knjižnični kviz, kjer učenci spoznavajo pomembne slovenske književnike, umetnike, znanstvenike, politike…

KNJIŽNIČNI RED

Knjižnica je namenjena učenju, branju, listanju revij, pisanju domačih nalog, iskanju in izposoji gradiva.
Uporabniki knjižnice so vsi učenci in delavci šole, ki prejmejo člansko izkaznico ob začetku šolskega leta. Članarine ni. Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige in videokasete na dom, medtem ko so revije namenjene samo čitalniški uporabi. Izposojevalni rok za knjižnično gradivo je 14 dni.
S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

PRAVILA OBNAŠANJA V KNJIŽNICI:

• v knjižnici se pogovarjamo tiho,
• v knjižnici ne tekamo in kričimo,
• za pomoč pri iskanju knjig prosimo knjižničarko,
• knjig, ki si jih ne izposodimo, položimo na mizico ali vodoravno na police,
• knjig in revij brez vednosti knjižničarke ne odnašamo iz knjižnice,
• v knjižnico ne nosimo hrane in pijače,
• učenci vstopajo v knjižnico v šolskih copatih.

Knjižničarka: Brigita Baša Boštjančič

(Skupno 1.131 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost