Arhivi avtorjev: Administrator

Uspešni tudi v atletiki

Komentarji so izklopljeni za Uspešni tudi v atletiki

Uvrščeno v NOVO

Obvezni izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/2024

Obveščamo vas, da smo zaključili z izbirnim postopkom (bodoči 7. do 9. razred in bodoči 4. do 6. razred) za obvezne in neobvezne izbirne predmete za šolsko leto 2023/2024. V prispevku se lahko seznanite, katere predmete bomo izvajali v naslednjem šolskem letu.

Komentarji so izklopljeni za Obvezni izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/2024

Uvrščeno v NOVO

Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/2024

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Komentarji so izklopljeni za Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/2024

Uvrščeno v NOVO

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 4., 5. IN 6. RAZREDU

Komentarji so izklopljeni za NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 4., 5. IN 6. RAZREDU

by | 24. 4. 2023 · 10:38

Projekt »SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO«

V letošnjem šolskem letu sodelujemo v nacionalnem projektu »SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO«, kateri je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. 

V okviru projekta nastajajo zanimivi izdelki otrok.

Prav posebnega, pa so ustvarili učenci 5. razreda. Njihovo sporočilo si oglejte v posnetku, ki ga najdete na povezavi: https://drive.google.com/file/d/117JXvRVx23jOEX7NvDjt62a26gwHxMlG/view?usp=drivesdk.

Komentarji so izklopljeni za Projekt »SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO«

Uvrščeno v NOVO