Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred bo potekal 10.2.2022.  

Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, na dom prejmejo vabilo za vpis. Za šolsko leto 2022-2023 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni leta 2016.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.
  • Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu.

Vloga je v priponki.

Ugotavljanje pripravljenosti/odložitev šolanja

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oz. učitelj  (vloga v priponki).

Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 040 579 929 (Anja Valenčić Štembergar, šolska svetovalna delavka), vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

Vloga za vpis v 1. razred

Obvestilo o prepisu na drugo šolo

Vloga za odloženo šolanje

(Skupno 74 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost