Mesečni arhiv: januar 2022

Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred bo potekal 10.2.2022.  

Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, na dom prejmejo vabilo za vpis. Za šolsko leto 2022-2023 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni leta 2016.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.
  • Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu.

Vloga je v priponki.

Ugotavljanje pripravljenosti/odložitev šolanja

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oz. učitelj  (vloga v priponki).

Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 040 579 929 (Anja Valenčić Štembergar, šolska svetovalna delavka), vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

Vloga za vpis v 1. razred

Obvestilo o prepisu na drugo šolo

Vloga za odloženo šolanje

Komentarji so izklopljeni za Vpis v 1. razred

Uvrščeno v NOVO

Obvestilo MIZŠ – karantene in izobraževanje na daljavo

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole še nadalje ravnajte skladno z navodili. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričnete z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Lep pozdrav

Boris Zupančič
Vodja Sektorja za osnovno šolstvo

Komentarji so izklopljeni za Obvestilo MIZŠ – karantene in izobraževanje na daljavo

Uvrščeno v NOVO

Zimska pravljica

21. december je prvi zimski dan in Teater za vse iz Jesenic nam je pričaral čisto pravo zimo.

Komentarji so izklopljeni za Zimska pravljica

Uvrščeno v NOVO

Zimski športni dan

Komentarji so izklopljeni za Zimski športni dan

Uvrščeno v NOVO

Kulturni dan

24. 12. 2021 smo v OŠ Jelšane praznovali DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI ter proslavili prihajajoče BOŽIČNO-NOVOLETNE PRAZNIKE.

Komentarji so izklopljeni za Kulturni dan

Uvrščeno v NOVO