VPIS V SŠ

Vpis v srednje šole

JANUAR

 • januar 2022:izid razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove, objava na internetu (www.mizs.gov.si)

FEBRUAR

 • in 12. februar 2022:informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih

MAREC

 • marec 2022:rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogoja za vpis na programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 • – 21. marec 2022:opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

APRIL

 • april 2022:zadnji rok za oddajo prijav za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2020/21
 • april 2022 do 16. ure:javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na internetu www.mizs.gov.si)
 • april 2022:objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2020/21 (www.mizs.gov.si)
 • april 2022 do 14. ure :do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole

MAJ

 • maj 2022:NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine
 • maj 2022: NPZ iz matematike
 • maj 2022:NPZ iz tretjega predmeta (Tehnika in tehnologija, Tuji jezik, Domovinska in državljanska kultura in etika, Kemija)
 • maj 2022:seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
 • maj 2022:rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini in dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program (preusmerjenci – samo na šole brez omejitve vpisa)
 • maj 2022:obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest, javna objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)
 • maj 2022:seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razdredu

JUNIJ

 • maj do 2. junija 2022:uveljavljanje pravice vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ, vpogled se opravi na šoli
 • junij 2022:razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih NPZ učencem 9. razreda
 • do 21. junij 2022 do 14. ure:vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • junij 2022 do 15. ure:objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu
 • junij 2022 do 16. ure:objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (www.mizs.gov.si)
 • junija 2022 do 15. ure:rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
 • junij 2022 do 15. ure:objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

JULIJ

 • julij 2022 do 14. ure:vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 • julij 2022 do 15. ure:objava še prostih mest za vpis (www.mizs.gov.si)

AVGUST

 • avgust 2022:vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta
(Skupno 466 obiskov, današnjih obiskov 1)