PRAVILA OBNAŠANJA

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ JELŠANE
Celotna Pravila šolskega reda so objavljena v kategoriji Dokumenti, dobijo se tudi v upravi šole.
POVZETEK
Šolska pravila so tudi del Hišnega reda in podrobneje določajo red in pravila vedenja na naši šoli in določajo postopke ob kršitvah pravil šolskega reda.
1. PRAVILA RAVNANJA
Za zagotavljanje varnosti udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu in ohranjanje dobrega počutja vseh v šoli ima šola dogovorjena pravila.

Medsebojni odnosi:
Ob (prvem) srečanju se pozdravimo ali si odzdravimo.
Pogovarjamo se strpno in mirno.

Prihod v šolo:
1. Učenci vozači čakajo na pouk v učilnici.
2. Učenci gredo pred učilnice ob 7.50.

Odhod iz šole in uporaba garderob:
1. Po zaključku vseh obveznosti učenci umirjeno zapustijo šolske prostore in odidejo na prevoz ali domov.
2. V garderobah se preobujemo, pospravimo svojo obutev in oblačila in odidemo domov.
3. V garderobah ne puščamo nobenih pripomočkov, risalnih blokov ali drugih predmetov.
4. V garderobah se ni dovoljeno zadrževati po nepotrebnem.
5. Obutev in oblačila drugih učencev pustimo pri miru.

Čakanje na prevoz:
1. Učenci čakajo na prevoz na malem hodniku, oziroma z učiteljem, ki skrbi za varstvo vozačev.
1. Pred šolo ni dovoljeno tekanje, lovljenje, vožnja s kolesom in drugimi vozili.
2. Učenci, ki ne čakajo na prevoz, odidejo takoj po pouku domov in se ne zadržujejo pred šolo.

Med poukom:
1. K pouku prihajamo pripravljeni. V šolo redno prinašamo potrebne šolske potrebščine in dogovorjeno športno opremo.
2. Primerno ravnamo s svojimi potrebščinami in potrebščinami drugih učencev. Pri pouku sodelujemo.
3. Kadar želim med poukom kaj povedati ali vprašati, dvignem roko.
4. Ob koncu šolske ure učilnico pospravimo.
5. Učilnico zapustimo, ko učitelj to dovoli.

Odmori:
1. Med odmori ne ogrožamo drugih učencev in sebe.
2. Ob zvonjenju odidemo v učilnico in zapremo vrata.
3. V odmorih upoštevamo navodila dežurnega učitelja.

Jedilnica:
1. Jemo počasi, pogovarjamo se umirjeno. Za seboj pospravimo pribor, mizo, stol.
2. Z zaposlenimi v šolski kuhinji se pogovarjamo strpno in mirno.
3. Učenci, ki nimajo kosila se ne morejo zadrževati v jedilnici.

Stranišča:
1. Po uporabi stranišča potegnemo vodo, si umijemo in obrišemo roke, papir vržemo v koš.

Sodobna tehnologija:
1. 1. V šoli izključimo mobilne telefone.
2. 2. V šoli tudi ni dovoljeno fotografirati brez privolitve strokovnega delavca ali ravnateljice.

Druga pravila:
1. V šoli smo obuti v copate.
2. V času pouka ne zapuščamo šolskega področja.
3. V šolo ne prinašamo žvečilnih gumijev in ne žvečimo.
4. V šolo ne prinašamo nevarnih predmetov.
5. Ne sedimo na tleh na hodnikov.
6. Po končanih obveznostih zapustimo šolske prostore ali odidemo v varstvo vozačev.
7. Če učenec poškoduje šolski inventar ali lastnino drugega učenca, starši poravnajo nastalo škodo.

Ob neupoštevanju in kršitvah pravil šolskega reda šola uvede naslednje postopke:

2. POSLEDICE KRŠITVE ŠOLSKIH PRAVIL
1. Pogovor z razrednikom in dogovor o upoštevanju pravil.
2. Po potrebi pogovor s šolsko svetovalno delavko ali ravnateljico.
3. Pogovor s starši.
4. Če učenec kljub pogovorom še naprej krši šolska pravila razrednik izvede postopek izreka vzgojnega ukrepa v skladu s Pravili šolskega reda

(Skupno 1.237 obiskov, današnjih obiskov 1)