Arhiv kategorij: NOVO

Obvestilo ob predvidenem odprtju vrtca in šole

Spoštovani,

 z 18. 5. 2020 se po običajnem urniku odpreta naš vrtec za vse otroke in šola za učence 1. do 3. razreda. Osnovna šola je obvezna, izostanek je mogoč le ob predložitvi zdravniškega potrdila.

S 25. 5. 2020 se po običajnem urniku odpre šola za učence 9. razreda. Obiskovanje osnovne šole je obvezno. Učenec lahko izostane le ob predložitvi zdravniškega potrdila.

S 25. 5. 2020 bo šola izvajala tudi dopolni pouk in individualno in skupinsko pomoč za učence, ki težje in težko razumejo šolsko snov, in rabijo pri tem pomoč, in učence  z negativnimi ocenami. O povabilu teh učencev v šolo odločijo učitelji. Učenci naj se na vabila šole odzovejo.

Starši lahko na podlagi lastnih opažanj napotijo otroka v šolo, kjer bo prejel učno pomoč. O tem obvestijo razredničarko najmanj en dan pred prihodom otroka v šolo.

Starši pred prihodom otroka v vrtec in šolo za zagotovitev zdravstvenih pogojev izpolnijo to IZJAVO. Oddajo jo vzgojiteljici, učenci pa jo oddajo razredničarki.

Učenci, ki uporabljajo šolski prevoz, morajo med vožnjo imeti na obrazu (čez nos in usta) masko, ruto, šal ali drugo pokrivalo.

Da bo delo potekalo varno, veljajo spodnja navodila ravnanja.
Navodila za vrtec:
 • Otroci vzdržujejo higieno rok: roke si redno umivajo.
 • Otroci ne prinašajo od doma predmetov. Prav tako predmetov, ki so bili v vrtcu, ne odnašajo domov.
 • Otroke starši oddajo pri vhodu v vrtec. V garderobo vstopajo le v nujnih primerih in se tam zadržijo čim krajši čas.
 • V igralnico vstopajo le vzgojiteljice in otroci.
 • Vsi ljudje vzdržujejo med sabo razdaljo najmanj 1,5 metra.
 • Vrtec se nenehoma prezračuje in redno razkužuje.
 • Starši redno obveščajo vrtec o prisotnosti in odsotnosti otroka v vrtcu.
 • Roditeljski sestanki se izvedejo preko spleta, govorilne ure pa po telefonu ali spletu.
 • V vrtec lahko pride le zdrav otrok.
Navodila za šolo:
 • Učenci vzdržujejo higieno rok: roke si redno umivajo.
 • Učenci vstopijo v šolo sami skozi glavni vhod. Starši oz. drugi spremljevalci jih pospremijo le do vhoda v šolo.
 • Malico zaužijejo učenci v razredih.
 • Kosilo zaužijejo učenci v jedilnici, kjer otrok ne sme biti naenkrat več kot 15.
 • Ljudje v šoli vzdržujejo med sabo razdaljo najmanj 1,5 metra.
 • Šola se nenehoma prezračuje in redno razkužuje.
 • Starši redno obveščajo razredničarke o prisotnosti in odsotnosti otrok v šoli.
 • Roditeljski sestanki se izvedejo preko spleta, govorilne ure pa po telefonu ali spletu.
 • V šolo lahko pride le zdrav učenec.
Dobrodošli nazaj in vse dobro.
Kolektiv vrtca in šole

Komentarji so izklopljeni za Obvestilo ob predvidenem odprtju vrtca in šole

Uvrščeno v NOVO

ŠESTI TEDEN POUKA NA DALJAVO

Je bil hkrati tudi zadnji teden pred spomladanskimi počitnicami. Saj je pred nami že mesec maj. Naši učenci so tudi v tem tednu marljivo opravljali svoje naloge in počeli še marsikaj drugega…

Nadaljuj z branjem

Komentarji so izklopljeni za ŠESTI TEDEN POUKA NA DALJAVO

Uvrščeno v NOVO

Kako smo peli NA DALJAVO

Komentarji so izklopljeni za Kako smo peli NA DALJAVO

Uvrščeno v NOVO

PETI TEDEN POUKA NA DALJAVO

Učenci 2. in 3. razreda so tudi v petem tednu pouka na daljavo zelo delovni in ustvarjalni. Če vas zanima, kaj počnejo, pokukajte v našo učilnico.

Razredničarka: Karmen J. Šajn

Nadaljuj z branjem

Komentarji so izklopljeni za PETI TEDEN POUKA NA DALJAVO

Uvrščeno v NOVO

ŠD POHOD

Velikonočni prazniki so za nami in zakorakali smo že v peti teden pouka na daljavo. Prejšnji teden smo izpeljali  tudi prvi dan dejavnosti na daljavo, in sicer je bil to športni dan. Učenci od 1. do 9. razreda so se s svojimi starši, brati in sestrami odpravili na pohod na različne destinacije v bližnji okolici njihovih domov.  Starši so nam pridno pošiljali fotografije in sporočali vtise.  Hoja v naravi z enodnevno prekinitvijo šolskega dela je vsem prinesla zadovoljstvo.  Pa si kar poglejmo nekaj utrinkov tega dne.        Karmen J. Šajn

Nadaljuj z branjem

Komentarji so izklopljeni za ŠD POHOD

Uvrščeno v NOVO